MENU
pl en de

Impressum


Impressum

ul. Balicka 100, 30-149 Kraków, PL
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000534148, NIP PL 676 20 48 497

Grupa 3 Druk sp. z o.o. (dawniej Grupa 3 Druk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) +48 12 626 05 80
Grupa 3 Druk sp. z o.o. (dawniej Grupa 3 Druk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) biuro@sdruk.pl